IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)

 

1. Bendros sąlygos.

Nacionalinį atvirą Balio Dvariono pianistų ir stygininkų konkursą organizuoja ir rengia organizacinis  komitetas,  Balio Dvariono  labdaros ir paramos fondas, Tarptautinių kultūros projektų centras.

Konkurse gali dalyvauti visi jaunieji pianistai ir stygininkai, gimę 2004.06.19 ir vėliau.

Konkurso organizatoriai gali prašyti dokumento, įrodančio dalyvio amžių.

Konkurso dalyviai skirstomi į dvi - saviraiškos ugdymo bei profesinio rengimo kategorijas:

- saviraiškos  ugdymo  kategorijoje  dalyvauja  neformaliojo  švietimo įstaigų moksleiviai bei savarankiškai pasiruošę mokiniai,
- profesinio rengimo  kategorijoje dalyvauja mokiniai, besimokantys pagal Specializuoto ugdymo krypties  kartu  su muzikos / meniniu ugdymu programą ir LMTA parengiamųjų kursų ugdytiniai, Muzikos Akademijų studentai.

 

2. Konkurso  dalyvių  skirsymas  į  amžiaus  grupes  (tiek  Saviraiškos ugdymo tiek Profesinio rengimo kategorijos):

  • A - dalyviai gimę 2012.06.19 ir vėliau
  • B - dalyviai gimę 2008.06.19 ir vėliau
  • C - dalyviai gimę 2004.06.19 ir vėliau

 

3. Konkurso terminai ir laikas.

Saviraiškos ugdymo kategorijos dalyviai:

Pateikiamos paraiškos į konkurso regionų etapą iki 2023 m. gruodžio 20 d.
Regionų etapas: 2024 m. sausio 3 - 28 d.
Nacionalinis turas numatomas vasario 18 - 20 d. Vilniuje, Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje (Kosciuškos 11, Vilnius).

Profesinio rengimo kategorijos dalyviai:

Pateikiamos paraiškos į konkursą iki 2024 m. sausio 22 d.
Nacionalinis turas numatomas vasario 22 - 24 d. Vilniuje, Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje (Kosciuškos 11, Vilnius)

Geriausiai pasirodę nacionalinio Balio Dvariono konkurso laureatai – pianistai ir smuikininkai - kviečiami dalyvauti tarptautiniame Balio Dvariono konkurse 2024 m. balandžio mėn. 


4. Konkurso tvarka.

Dalyvių pasirodymą vertina komisija. Vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neapskundžiami.
Nacionalinio konkurso vertinimo komisiją ir regionų atrankos komisijas sudaro organizatoriai.

Konkursas vyks:
• saviraiškos ugdymo kategorijos dalyviams – dviem turais: regiono ir nacionaliniu;
• profesinio rengimo kategorijos dalyviams – vienu nacionaliniu turu.

Saviraiškos ugdymo kategorijos dalyviai gali dalyvauti profesinio rengimo kategorijos konkurse.
Konkurso dalyviams leidžiama groti tik vienoje kategorijoje.

Saviraiškos ugdymo kategorijoje:
Konkurso dalyviai turi pateikti paraiškas dalyvavimui konkurse iki 2023 gruodžio 20 d. ARTISTDB platformoje.
Internetinis adresas: http://nacionalinis.dvarionas.link/

Regionų turo dalyviai skirstomi pagal mokyklų regionus.
Muzikos ir meno Mokyklų paskirstymą regionais prašome pasitikrinti:

SPAUSTI ČIA.
Savarankiškai pasiruošę mokiniai dalyvauja regiono ture pagal jų mokyklos miestą.
Regionų turo dalyvių skaičius neribojamas.
Regionų turą rengia organizatorių pasiūlytos muzikos švietimo įstaigos.
Komisijų pirmininkais kviečiami nacionalinio konkurso vertinimo komisijos nariai.


Profesinio rengimo kategorijoje:
Menų ir muzikos gimnazijų, mokyklų bei konservatorijų moksleiviai turi pateikti paraiškas dalyvavimui konkurse iki 2024 sausio 22 d. ARTISTDB platformoje. Internetinis adresas: http://nacionalinis.dvarionas.link/

 

6. Konkurse gali dalyvauti užsienyje gyvenantys Lietuvos išeiviai.

​Lietuvos išeiviai konkurso organizatoriams turi pateikti paraišką iki 2023 metų gruodžio 20 d. Lietuvos išeiviai dalyvauja atrankiniame ture, su paraiška atsiųsdami kandidato vaizdo įrašą.

Vaizdo įraše turi būti konkurso programos kūriniai ir jo trukmė maždaug žemutinė atitinkamai amžiaus grupei nurodyta laiko riba. Draudžiama vaizdo įraše kūrinius redaguoti ir montuoti, tačiau atskiri kūriniai gali būti įrašyti skirtingu laiku ir skirtingoje vietoje.

Kandidatams apie jų paraiškos priėmimą ar atmetimą bus pranešta iki 2024 m.  sausio 10 d.

***
Konkurso perklausos ir baigiamieji koncertai, organizatoriams leidus, gali būti transliuojami per radiją ir televiziją, internetu ar kitais būdais, įrašomi į garso, vaizdo ar kino juostas, plokšteles, kompaktines kasetes, kompaktines plokšteles, kitus informacijos laikmenas be papildomo mokesčio Konkurso dalyviams.

Konkurso dalyvių atvaizdai bei anketose pateikti duomenys gali būti panaudojami su konkursu susijusioje spausdintoje ar internetinėje medžiagoje.

 

7. Prizai ir apdovanojimai.

Konkurso nugalėtojai apdovanojami laureatų diplomais.

Sėkmingai pasirodžiusieji apdovanojami diplomais.

Specialūs prizai gali būti skiriami:      

  • už geriausią Balio Dvariono kūrinio atlikimą;     
  • už geriausią šiuolaikinio lietuvių kompozitoriaus kūrinio atlikimą      
  • už geriausią baroko epochos kūrinio atlikimą;       
  • už geriausią klasicizmo epochos kūrinio atlikimą;       
  • už geriausią romantinio laikotarpio kūrinio atlikimą;       
  • už geriausią šiuolaikinio kūrinio atlikimą;       
  • galimi ir kiti prizai.

Numatytas laureatų skaičius (bendras visoms amžiaus grupėms):       
Saviraiškos ugdymo kategorijoje: ne daugiau 40 laureatų;
Profesinio rengimo kategorijoje: ne daugiau 40 laureatų.

Geriausiai pasirodę nacionalinio Balio Dvariono konkurso laureatai – pianistai ir smuikininkai - kviečiami dalyvauti tarptautiniame Balio Dvariono konkurse 2024 m. balandžio mėn. 

 


Pagrindiniai Rėmėjai


Organizatoriai


NarystėKalba